Tin tức Xã hội – Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hải Dương, vải thiều của Hải Dương đã được thực hiện Bảo vệ thực vật Mã số cấp cho 13 vùng trồng, diện tích 132 ha, tiêu thụ sản phẩm chuẩn xuất khẩu spaces 1.000 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, and  Úc 

My đồng ý với vải thiều của Việt Nam

Show this one of business in and outside tỉnh Hải Dương are done the tasks, procedure to output 30 tấn vải thiều đi Mỹ. Do that from the canvas 2018, the user may be used to use QR code to try the root sources sources. Clock, with the past tem pasteable will help the user used of the left used in canvas and care in the default output, origin origin origin.

Tuy nhiên để xuất khẩu được trái vải sang Mỹ không hề dễ dàng mà cần nhiều yếu tố khác. Vì có thể điều kiện ở Việt Nam đáp ứng đầy đủ nhưng khi vẩn chuyển sang đến Mỹ mà không đạt thì số lượng vải đó cũng sẽ bị trả về Việt Nam. Trong khi đó hiện nay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi xuất vải quả sang Mỹ do công nghệ bảo quản còn hạn chế. Vấn đề bảo quản chất lượng quả vải khi vận chuyển đường dài, các doanh nghiệp Việt Nam chưa làm được nên là một trở ngại lớn.

Ngoài ra, để xuất khẩu sang Mỹ, vải thiều  phải đem vào trung tâm chiếu xạ ở TP.HCM để kiểm tra. Nếu đạt thì mới tiến hành các thủ tục để xuất khẩu , chưa kể doanh nghiệp phải vận chuyển bằng hàng không với chi phí cao hay tàu biển phải qua nhiều ngày dễ ảnh hưởng đến chất lượng quả vải.

Theo số liệu của Sở Công thương Hải Dương, năm 2018, tổng diện tích trồng vải tỉnh 10.500 ha, tập trung ở huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh. Dự kiến ​​sản lượng vải năm 2018 đạt khoảng 60.000 tấn, bao gồm vải sớm 20.000 tấn và vải thiều 40.000 tấn.

Products of the theatre of the date of the quality, quality is upgraded, made by standard standard, GlobalGap enough output to the external fields.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển hơn nữa để đưa ngành nông nghiệp Việt Nam ra đời với các doanh nghiệp phát triển phần mềm.