Sáng nay thí sinh cả nước háo hức và hồi hộp khi nhận được kết quả điểm thi lần lượt của 37 cụm thi có sớm nhất. Được biết đầu tiên là cụm thi Quảng Ngãi, sau đó thì lần lượt các cụm thi khác cũng thông báo có điểm. Tình hình điểm thi năm nay cũng tương đối khi năm đầu tiên áp dụng chính sách mới.

Tintucmoinhat xin công bố danh sách điểm thi kì thi THPT năm 2016-2017:

Xem điểm thi THPT quốc gia của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây: 1BaRiaVungTau.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bắc Cạn tại đây: 2BacKan.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bình Phước tại đây: 3BinhPhuoc.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Điện Biên tại đây: 4DienBien.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hà Nam tại đây: 5Hanam.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hòa Bình tại đây: 6HoaBinh.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hưng Yên tại đây: 7HungYen.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Kiên Giang tại đây: 8KienGiang.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Lai Châu tại đây: 9LaiChau.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Lâm Đồng tại đây: 10LamDong.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Lào Cai tại đây: 11LaoCai.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Long An tại đây: 12LongAn.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Nam Định tại đây: 13NamDinh.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Phú Thọ tại đây: 15PhuTho.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Nghệ An tại đây: 14NgheAn.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Quảng Bình tại đây: 16QuangBinh.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Quảng Nam tại đây: 17QuangNam.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Quảng Ngãi tại đây:18QuangNgai.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Quảng Bình tại đây: 19QuangTri.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Tây Ninh tại đây:20TayNinh.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Thái Bình tại đây:21ThaiBinh.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Thái Nguyên tại đây: 22ThaiNguyen.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hải Phòng tại đây: 23HaiPhong.xls

Xem điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh TP. Hồ Chí Minh tại đây:24HCM.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Tuyên Quang: 1TuyenQuang.xls 

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc: 2VinhPhuc.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bắc Giang: 3BacGiang.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bắc Ninh: 4BacNinh.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hải Dương: 5HaiDuong.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Ninh Bình: 6NinhBinh.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Hà Tĩnh:7HaTinh.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Phú Yên:  8PhuYen.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Đak Nông: 9DakNong.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bình Thuận: 10BinhThuan.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bình Dương: 11BinhDuong.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bến Tre: 12BenTre.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Trà Vinh: 13TraVinh.xls

Nguồn: infonet