Tintucmoinhat.org– Theo số liệu NHNN công bố tại buổi họp báo, tính đến hết năm 2018,  tín dụng tăng trưởng toàn hệ thống đạt 14% so với cuối 2017. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ hải sản tăng 8,88%, tỷ trọng 9,56%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12,1%, tỷ trọng 31%.

Riêng ngành thương mại và dịch vụ: tăng 15,9%, tỷ trọng 59,4%; tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên tăng khá: “tam nông” tăng 15,5%, chiếm tỷ trọng 24%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 13,5%, tỷ trọng 18%; xuất khẩu tăng 3,5%; công nghiệp hỗ trợ tăng 17%; ứng dụng công nghệ cao tăng 0,3%.

Một vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại buổi họp báo là tại sao mục tiêu từ đầu năm là tín dụng tăng 17 – 18% nhưng cuối năm chỉ đạt 14%. Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết để hỗ trợ cho tăng trưởng thì nguồn vốn cho nền kinh tế có nhiều nguồn như ngân sách, vốn nước ngoài nhưng kênh tín dụng ngân hàng vẫn là chủ đạo.

Tín dụng tăng trưởng tăng 14%, nợ xấu giảm mạnh

Năm 2018, NHNN xác định tín dụng chỉ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt mức tăng chung, trong đó có tín dụng bất động sản, tín dụng tiêu dùng.

“Mức tăng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà quy mô tín dụng của Việt Nam đã trên 130/GDP. Đây là mức mà nhiều tổ chức quốc tế khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm Việt Nam đã khuyến cáo”.

Nợ xấu đã được xử lý một bước quan trọng. Ước tính đến cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 1,89%, giảm so với mức 2,46% cuối năm 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017.

Cũng báo cáo tại cuộc họp báo, đại diện phía NHNN cho biết trong năm 2019 NHNN sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề của các ngân hàng, bao gồm tăng cường công tác xử lý nợ xấu, hoạt động thu giữ tài sản, nợ xấu đã tồn đọng từ trước để xử lý nhanh các khoản nợ xấu.

Đồng thời, NHNH cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chất lượng tín dụng để không nợ xấu mới phát sinh nằm ngoài kiểm soát của ngân hàng.

Theo tin xã hội, Bước sang năm 2019, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng theo định hướng đề ra.

Trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.