Sau 20 năm tiếp cận công nghệ Internet, lượng người dùng Internet ở Việt Nam đến nay nằm trong top tăng nhanh nhất thế giới, Việt Nam cũng đứng thứ 3 khu vực về hạ tầng Internet, trong đó 80% người dùng thông qua mạng 3G, 4G.

Sau 20 năm tiếp cận Internet, lượng người dùng Internet ở Việt Nam đến nay nằm trong top tăng nhanh nhất thế giới, Việt Nam cũng đứng thứ 3 khu vực về hạ tầng Internet, trong đó 80% người dùng thông qua mạng 3G, 4G.

20 năm (19/11/1997-2017) kể từ khi hòa vào mạng Internet toàn cầu, Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng, chiếm 53% tổng dân số.

20 năm (19/11/1997-2017) kể từ khi hòa vào mạng Internet toàn cầu, Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng, chiếm 53% tổng dân số.

Internet đã làm thay đổi mọi mặt lĩnh vực trong đời sống.

Cùng tintucmoinhat.org điểm qua chặng đường 20 năm ấn tượng phát triển Internet Việt Nam.

Công nghệ
          Rob Hurle là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển Internet tại Việt Nam
thành tưu công nghệ Việt Nam
16-24/12/1996: Tại Hội nghị Trung ương II khóa VIII bàn về định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000
thành tưu công nghệ
6/2/1997: Báo điện tử đầu tiên của Việt Nam lên mạng toàn cầu. Dưới sự trợ giúp kỹ thuật của VDC, 6 bài báo của Tạp chí Quê Hương được phát hành trên mạng Internet.
công nghệ Việt Nam
28/4/2000: Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC).
công nghệ Việt Nam
23/8/2001: Ban hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thay thế Nghị định 21 được xem là “cởi trói”, tư duy “quản được đến đâu mở ra đến đó”, chuyển sang “quản lý phải theo kịp phát triển”
công nghệ Việt Nam
10/2009: VinaPhone ra mắt dịch vụ truy cập Internet qua mạng 3G, đánh dấu sự phát triển của dịch vụ băng rộng vô tuyến.
công nghệ Việt Nam
                                       Tuyến cáp quang biển APG được vận hành
công nghệ Việt Nam
Việt Nam đã có hơn 31 triệu người sử dụng Internet, chiếm 35,49% dân số, trong đó hơn 20% trong số người sử dụng Internet hiện tại đã bắt đầu sử dụng Internet trong vòng 1-2 năm trở lại đây