Tintucmoinhat.org– Ngày 29-11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam được tách ra từ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đề nghị của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, sự nhất trí của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10/2018, Bộ Nội Vụ đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thành lập

Hội bao gồm 61 các Hội địa phương và tổ chức xã hội là thành viên trải dài ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong vai trò tổ chức, Hội sẽ vận động hội viên và người tiêu dùng tích cực tham gia cùng với các cơ quan chức năng nhà nước và các thành phần khác trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Đại hội, Ban chấp hành khóa I của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 được thông qua gồm 78 Ủy viên. Bộ phận thường trực được bầu ra với 11 người, trong đó ông Nguyễn Mạnh Hùng – nguyên phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam làm Trưởng bộ phận thường trực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Luật bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực thi hành được 7 năm, đạt hiệu quả nhất định trong bảo vệ người tiêu dùng.

“Hội sẽ luôn coi việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng để trở thành địa chỉ gần gũi, đáng tin cậy. Hội cũng sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp chân chính để đấu tranh cho các hành vi kinh doanh không lành mạnh, trái pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp” . Thực hiện chủ trương hội nhập và đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, Hội sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và góp phần vào phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu vực và trên thế giới,” ông Hùng nói

Trước đó, năm 1991, Hội khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa, đo lường chất lượng có đưa nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào điều lệ.

Tuy nhiên, năm 2017 truyền thông rúng động vì liên quan đến vụ việc nước mắm nhiễm arsen từ một điều tra của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng.Theo đó, hội đã cung cấp thông tin không đúng sự thật, được nhiều báo chí đăng tải, gây hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành nước mắm truyền thống.

Cơ quan quản lý liên quan là Bộ Công thương đã lập đoàn kiểm tra liên ngành và sau đó Bộ Nội vụ đình chỉ hoạt động của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng.

Vì vậy, việc thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng với tư cách là tổ chức xã hội là để đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định.