Đời sống xã hội: Một giáo viên của trường tố cáo hiệu trưởng có dấu hiệu tiêu cực đã bị đuổi việc ngay sau đó.

Nguồn tin của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang xem xét xử lý số tiền thu chi chưa minh bạch xảy ra tại Trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long.

đời sống xã hội
Trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long thực hiện thu chi không minh bạch.

Theo Kết luận số 262/KL-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước mà tintucmoinhat.org vừa cập nhật, việc nhà trường sử dụng Quỹ phục vụ học tập để chi hỗ trợ cho Đoàn thanh niên trực theo dõi nề nếp học tập của học sinh là chưa đúng với mục tiêu của Quỹ học tập.

Đối với nguồn dạy thêm, học thêm thì một số nội dung chi phát sinh không nằm trong dự toán, chứng từ chỉ chưa được chặt chẽ về mặt hồ sơ. Đơn vị cần lập dự toán chính xác với tình hình thực tế và thực hiện đúng quy trình về thanh, quyết toán.

Nội dung Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thể hiện, qua kiểm tra thanh quyết toán của nguồn dạy thêm, học thêm đơn vị cơ bản thực hiện theo đúng quy định.

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Trọng Lộc – hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chứng từ chưa đảm bảo theo quy định.

Cụ thể: “Phiếu chi số 07 ngày 26/04/2016, chi tiền mua cây cảnh số tiền 7,5 triệu đồng không có trong dự toán đầu năm. Phiếu chi số 21 ngày 29/06/2016 chi tiền mua gạch lát nền số tiền 5,9 triệu đồng không có bảng giá, không có thống kê hư hại.

Phiếu chi số 45 ngày 31/12/2015 chi thanh toán tiền quản lý dạy phụ đạo học kỳ 1, số tiền hơn 158,3 triệu đồng; Phiếu chi số 17 ngày 30/05/2016 thanh toán tiền quản lý học phụ đạo học kỳ 2, số tiền trên 59,6 triệu đồng không có quyết định phân công cán bộ quản lý.

Phiếu chi số 19 ngày 28/06/2016 thanh toán tiền thuê nhân công quét vôi hàng rào khu B, số tiền trên 19,2 triệu đồng không có dự toán.

Tổng các số tiền không có chứng từ đảm bảo theo quy định khoảng 250 triệu đồng.

Ông Trương Văn Phương, cựu giáo viên của trường Trung học phổ thông Bình Long khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh không kết luận sai phạm liên quan đến số tiền trên và cũng không nêu cách xử lý đối với các số tiền chi ngoài mục đích.

Trong Kết luận còn bỏ sót nhiều khoản tiền mà ông Phương đã từng tố cáo hiệu trưởng nhà trường nhưng vẫn không được làm rõ.

Điều đáng nói, trong quá trình tố cáo tiêu cực xảy ra tại trường, ông Phương đã bị đuổi việc xuất phát từ lá đơn của Trưởng ban thường trực Hội cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long.